Veel gestelde vragen

Heb je een vraag over Swim to Fight Cancer?

Bekijk dan eerst of je hieronder je antwoord kunt vinden. Lukt dit niet, dan ontvangen we je vragen graag per mail.

Hoe kan ik aan al mijn familie en vrienden een bericht sturen waardoor ze eenvoudig aan mij kunnen doneren?

Stuur een mail, een facebookbericht of een tweet met de link van je persoonlijke pagina (dat is normaal gesproken www.delft.swimtofightcancer.nl/voornaamachternaam). Als mensen op die pagina, onder jouw foto en motivatie op de knop 'doneer' drukken, dan doneren ze aan jou.

Donatie doen, maar pas later betalen. Kan dat?

Als je als bedrijf een donatie doet van meer dan € 250,00, dan kun je een factuur ontvangen die je dan binnen 14 dagen dient te betalen. Ga hiervoor naar de donatiepagina; zodra je € 250,- of meer én een bedrijfsnaam ingevuld hebt, komt de mogelijkheid (onder iDeal) “Factuur” tevoorschijn. Klik daarop en geef aan dat je later wilt betalen. 

Ik heb aan de verkeerde persoon gedoneerd. Wat nu?

Let goed op dat tijdens het doneren via het donatieformulier de persoon aan wie je wilt doneren ook NAAST het formulier staat. Als er verkeerd wordt gedoneerd, kunnen wij dat NIET oplossen.

Kan ik ook mobiel inschrijven, betalen en/of doneren

Ja, er is een mobiele website. Deze kun je ook gebruiken om je in te schrijven en te doneren, mits je een mobiele app van je bank hebt geïnstalleerd die dit ondersteunt.

Kan ik ook vanuit het buitenland betalen?

Nee, de betalingssystemen van onze website ondersteunen dit niet. Als je wilt doneren vanuit het buitenland, neem dan even contact met ons op, dan maken we het in orde.

Wie kunnen er deelnemen aan Swim to Fight Cancer in het Rijn-Schiekanaal?

Een deelnemer is minimaal 14 jaar, mag niet zwanger zijn en mag geen gezondheidsproblemen hebben. Tevens is een deelnemer minimaal in het bezit van zwemdiploma A. Aan elke deelnemer zal voor de start worden gevraagd om dit te verklaren. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen meedoen met een schriftelijke goedkeuring van hun ouder en/of verzorger. Hiertoe dient een 'ouderverklaring' te worden ingevuld. Deze verklaring kan hier worden gedownload of per mail worden opgevraagd.

Mogen de bedrijven achter businessteams acties op touw zetten om donatiegeld binnen te halen?

Ja natuurlijk! We omarmen alle initiatieven die geld opleveren voor het goede doel. We vernemen als organisatie echter graag van tevoren welke acties worden ondernomen. Dan kunnen we er namelijk op anticiperen en houden we het overzicht. De stichting Swim to Fight Cancer is echter in geen geval verantwoordelijk voor acties die door derden op touw worden gezet.

Wat is de kwaliteit van het water tijdens Swim to Fight Cancer?

Het water in het Rijn-Schiekanaal is geen officieel zwemwater. Hoogheemraadschap Delfland spant zich in om het water rondom Delft zo schoon mogelijk te houden, maar kunnen geen invloed uitoefenen op de uiteindelijke kwaliteit. Omdat het Waterschap ons initiatief bijzonder sympathiek vindt, zullen ze de komende tijd bij uitzondering de waterkwaliteit van de route van Swim to Fight Cancer meten en uiteindelijk een advies geven voor het evenement op 27 augustus. In samenwerking met de gemeente wordt extra drijvend en niet drijvend vuil en andere obstakels uit het water gehaald.

Wat doet de organisatie als de metingen een negatief resultaat opleveren?

Indien de waterkwaliteit op 27 augustus 2017 een onverantwoord risico dreigt op te leveren voor de gezondheid (bijvoorbeeld door zeer hevige weersomstandigheden), behoudt de organisatie zich het recht voor om maatregelen te nemen voor de veiligheid van de deelnemers, met als uiterste consequentie het afgelasten van het evenement. Zie de algemene voorwaarden voor meer details.

Met hoeveel deelnemers houden jullie rekening bij de Delft Swim to Fight Cancer 2017?

We streven er naar om maximaal 700 deelnemers te ontvangen. Het bestuur van de stichting Swim to Fight Cancer Delft behoudt zich het recht voor om dit aantal aan te passen.

Wat adviseert de organisatie ten aanzien van het zwemmen met of zonder wetsuit?

Voor je eigen veiligheid is het op zondag 27 augustus verplicht om een wetsuit te dragen. Het zwemmen met een wetsuit levert naast extra warmte ook drijfvermogen op.

Is het toegestaan om met flippers te zwemmen?

Nee. Het gebruik van flippers is niet toegestaan.

Hoe organiseren jullie de mogelijkheden tot het omkleden en douchen?

Zowel business teams als individuele deelnemers kunnen zich omkleden in de registratielocatie. Ze ontvangen hierover ruim van tevoren meer informatie. Hier kunnen zij hun spullen in een bewaakte ruimte achterlaten. Bij de finish is er de mogelijkheid om (weliswaar met koud water) te douchen. Hier worden ook de handdoeken en slippers uitgedeeld. 

Hoe houden jullie het inschrijfgeld en de donaties gescheiden?

Het inschrijfgeld en de donaties houden wij strikt gescheiden doordat wij werken met twee verschillende rekeningen. Op de ene rekening komen inschrijfgeld en eventuele sponsorgelden binnen, op de andere rekening de donaties. De donaties komen 100% ten goede van stichting Fight cancer (na aftrek van transactiekosten). Na afloop van het event wordt de eerste stand doorgegeven. Eind september wordt het definitieve totale donatiebedrag openbaar gemaakt en overgemaakt aan de stichting Fight cancer. De inschrijfgelden en sponsorgelden worden gebruikt voor de organisatie van het evenement en voor eventuele opstartkosten voor het volgend jaar. Mocht na aftrek van deze organisatie- en opstartkosten een bedrag overblijven, dan zal ook dit bedrag na aftrek van transactiekosten aan de stichting Fight cancer worden overgemaakt. 

Hoe wordt de veiligheid in en op het water bewaakt?

Dankzij de inzet van partijen zoals Brandweer en de Delftse Reddingsbrigade zijn wij op het water voorzien van gediplomeerde EHBO-ers, lifeguards, duikers, ervaren zwembegeleiders en security-boten.